Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XLII/381/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLII/380/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/168/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Nr aktu prawnego
XLII/379/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miedzichowo do Klastra Energii Odnawialnej „Czarna Woda”.
Nr aktu prawnego
XLII/378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2023r.
Nr aktu prawnego
XLII/377/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2023r.
Nr aktu prawnego
XLII/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLII/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLII/374/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze Skansenu Dymarki Miedzichowskie na Szlaku Wikliny.
Nr aktu prawnego
XLII/373/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
XLII/372/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji