ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2022 roku”.
Nr aktu prawnego
XXX/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXX/278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX/277/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących operacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
K/9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia przy ul. Parkowej 18 w Bolewicach.
Nr aktu prawnego
XXIX/275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/266/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/255/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XXIX/274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 grudnia 2021r.
Nr aktu prawnego
XXIX/273/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Bolewice w Gminie Miedzichowo na lata 2021 - 2026.
Nr aktu prawnego
XXIX/272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Nr aktu prawnego
O/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących operacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
K/8/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji