ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miedzichowo na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
XXXIII/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miedzichowo nieruchomości położonych w Lewiczynku, działki nr 93 i nr 94
Nr aktu prawnego
O/24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
O/18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
Nr aktu prawnego
O/22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
O/21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXII/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
XXXII/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miedzichowo na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
XXXII/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
wprowadzenia Regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw w Bolewicach, Miedzichowie, Grudnej, Jabłonce Starej, Bolewicku
Nr aktu prawnego
O/17/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji