ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXVI/320/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/319/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXV/318/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/317/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr aktu prawnego
XXXV/316/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Bolewice.
Nr aktu prawnego
XXXV/315/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul. Szkolnej 74 w Bolewicach.
Nr aktu prawnego
XXXV/314/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 394021P położonej na terenie Gminy Miedzichowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
Nr aktu prawnego
XXXV/313/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2008 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miedzichowo do Stowarzyszenia "KOLD" jako członka zwyczajnego.
Nr aktu prawnego
XXXV/312/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033.
Nr aktu prawnego
XXXV/311/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji