ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie oraz zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie.
Nr aktu prawnego
2/2023/O
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/341/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/340/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/338/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/337/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/310/2022 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Miedzichowo realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz dofinansowania realizacji inwestycji ze środków budżetu Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/336/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/335/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/334/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XXXVIII/333/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/332/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji