ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
O/10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
K/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże oraz dzierżaw gruntu
Nr aktu prawnego
O/8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo
Nr aktu prawnego
O/7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
O/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia inspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Urzędu Gminy w Miedzichowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
O/5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Nr aktu prawnego
O/4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Nr aktu prawnego
O/3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.
Nr aktu prawnego
O/2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Miedzichowo w 2022 r.
Nr aktu prawnego
K/50/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji