ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLV/405/2023
Status
Zmieniony
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLV/404/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Miedzichowo a ukraińską Gminą Jaworów
Nr aktu prawnego
XLV/403/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/398/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/227/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
XLV/402/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLIV/401/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XLIV/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XLIV/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/227/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
XLIV/398/2023
Status
Uchylony
Lp: 79
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Miedzichowo – działka nr 180/1, 182, 186, 203/4 oraz w miejscowości Prądówka – działka nr 29 gm. Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLIV/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIV/396/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji