ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Miedzichowo 858
Godziny urzędowania 1220
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1079
Organizacja Urzędu 1914
Regulamin Organizacyjny 1302
Organy 765
Wójt Gminy Miedzichowo 1077
Referaty 1328
Sołectwa Gminy Miedzichowo 1119
Rada Gminy Miedzichowo 4268
Protokoły z Sesji RG 12021
Informacje 712
Jednostki Organizacyjne 1131
Oferty inwestycyjne 115
Informacje nieudostępnione w BIP 938
Gminny Zespół Obsługi Szkół 1665
Wykonanie budżetu 1739
Zarządzenia 1070
Statut 1120
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 1586
Absolwent roku 89
Gminny Zakład Komunalny 1710
Statut 1047
Wnioski do pobrania 240
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1931
Dane 1158
Co i jak załatwić 1002
Zespół Interdyscyplinarny 954
Karta Dużej Rodziny 930
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 1654
Dane 1023
Statut 1052
Osoby sprawujące funkcje 989
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 1343
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1832

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWALNY 1109
RODO 1742
Aktualności 41443
Ogłoszenia o pracy 6430
Aktualne 2982
W toku 3485
Wyniki 6819
Obwieszczenia / Zawiadomienia 88660
Zamówienia publiczne 18991
Aktualne 14013
W toku 12639
Wyniki 13913
Archiwalne 14103
Wyniki innych postępowań 12715
Platforma PZP 510
Akty prawne 320937
Petycje 17224
Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1206
Przetargi 17344
Co i jak załatwić 51590
Wydziały 47689
Sprawy 47845
Konsultacje społeczne 146
Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 213
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 3116
Oświadczenia majątkowe 116128
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi 34800
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 1076
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 835
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 701
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 786
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 471
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 527
Prawo lokalne 107
Statut 114
Regulamin Organizacyjny 139
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 295
Program Rozwoju Lokalnego 196
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 127
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 122
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 93
Budżet 12753
Informacje dotyczące budżetu 1144
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 172
Sprawozdania Finansowe 347
Raport o stanie gminy Miedzichowo 3350
Wybory 635
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 3916
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 9116
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 8954
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 10429
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 12930
Wybory Samorządowe 2018 27742
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 7713
Wybory Ławników 2020-2023 2039
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2676
Wyniki wody z wodociągu publicznego 5731
Bezpłatna Pomoc Prawna 3673
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4361
RODZINA 500 plus 3163
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 1415
Koronawirus 52501
Roczny wykaz umorzeń i ulg 3029
Fundusz sołecki 2167
Powszechny Spis Rolny 2020 5959
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2020 1597
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 1342
Problemy uzależnień 986
Adresy stron internetowych 592
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 437
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 615
Jak rozpoznać uzależnienie? 674
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 665
Gdzie uzyskasz pomoc 634
Placówki leczenia odwykowego 648
Procedura leczenia odwykowego 723

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 278219
Redakcja biuletynu 712
Mapa serwisu 707
Statystyki 699
Kanały RSS 673
Kontakt 1698
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 1463
Koordynator ds. dostępności 967
Raport o stanie dostępności 4333
« powrót do poprzedniej strony