ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy 1416
Wójt Gminy Miedzichowo 3271
Referaty 2470
Sołectwa Gminy Miedzichowo 4094
Urząd Gminy Miedzichowo 2048
Godziny urzędowania 2508
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2110
Organizacja Urzędu 4853
Regulamin Organizacyjny 2455
RADA GMINY MIEDZICHOWO 12055
Protokoły z Sesji RG 29014
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY 89
Informacje 1357
Jednostki Organizacyjne 2475
Oferty inwestycyjne 942
Informacje nieudostępnione w BIP 1943
Gminny Zespół Obsługi Szkół 4150
Wykonanie budżetu 3863
Zarządzenia 2700
Statut 2522
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 4208
Absolwent roku 979
Ogłoszenie 562
Gminny Zakład Komunalny 4537
Statut 2086
Wnioski do pobrania 2173
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 4140
Dane 2026
Statut 1973
Osoby sprawujące funkcje 1973
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 2425
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3738

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA 13
INFORMACJE 187
PREFERENCYJNA ZAKUP WĘGLA 18
RODO 3739
MONITORING OBIEKTÓW I TERENÓW PUBLICZNYCH 681
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 986
AKTUALNOŚCI 83406
OBWIESZCZENIA / ZAWIADOMIENIA 237612
OGŁOSZENIA O PRACY 14483
Aktualne 5648
W toku 6858
Wyniki 16971
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 53874
Aktualne 38821
W toku 37011
Wyniki 41879
Archiwalne 41471
Wyniki innych postępowań 36480
Platforma PZP 2055
Plan postępowań o udzielenie zamówień 942
AKTY PRAWNE 686235
PETYCJE 44521
PRZETARGI 31425
KONSULTACJE SPOŁECZNE 794
- Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 1645
- Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 16649
- Konsultacje projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024” 565
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedzichowo 1215
Wójt Gminy Miedzichowo informuje o konsultacjach w sprawie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo na lata 2022-2025 951
CO I JAK ZAŁATWIĆ 114145
Wydziały 104303
Sprawy 108854
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 51138
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 206
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 2327
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 9081
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 6533
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 6052
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 6059
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 4108
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 4519
PRAWO LOKALNE 984
Statut 903
Regulamin Organizacyjny 1078
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 2192
Program Rozwoju Lokalnego 1425
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1207
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 886
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 862
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 716
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 754
Program Ochrony Środowiska 915
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo 106
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 225517
BUDŻET 22973
Informacje dotyczące budżetu 13727
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 1858
Sprawozdania Finansowe 2565
RAPORT O STANIE GMINY MIEDZICHOWO 7733
FUNDUSZ SOŁECKI 5129
WYNIKI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO 15296
WYBORY 1185
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 7661
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 17584
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 17414
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 19995
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 25569
Wybory Samorządowe 2018 54555
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 14885
Wybory Ławników 2020-2023 3943
Wybory do Izb Rolniczych 2019 5271
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 8619
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIEDZICHOWO 3134
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI 846
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 491
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 14496
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 11462
KALENDARZ / PLAN POLOWAŃ PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE 3185
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY MIEDZICHOWO 2793
PROBLEMY UZALEŻNIEŃ 2174
Adresy stron internetowych 1431
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 1257
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1425
Jak rozpoznać uzależnienie? 1471
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 1621
Gdzie uzyskasz pomoc 1471
Placówki leczenia odwykowego 1494
Procedura leczenia odwykowego 1662

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 677174
Redakcja biuletynu 1303
Mapa serwisu 1304
Statystyki 1325
Kanały RSS 1238
Kontakt 4316
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 3381
Koordynator ds. dostępności 2527
Plan działania - dostępność 489
Raport o stanie dostępności 14446
« powrót do poprzedniej strony