ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy 1001
Wójt Gminy Miedzichowo 1739
Referaty 1729
Sołectwa Gminy Miedzichowo 2282
Urząd Gminy Miedzichowo 1375
Godziny urzędowania 1749
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1514
Organizacja Urzędu 2833
Regulamin Organizacyjny 1778
Rada Gminy Miedzichowo 7484
Protokoły z Sesji RG 18434
Informacje 950
Jednostki Organizacyjne 1633
Oferty inwestycyjne 424
Informacje nieudostępnione w BIP 1332
Gminny Zespół Obsługi Szkół 2453
Wykonanie budżetu 2583
Zarządzenia 1721
Statut 1587
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 2524
Absolwent roku 417
Ogłoszenie 48
Gminny Zakład Komunalny 2627
Statut 1415
Wnioski do pobrania 885
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2917
Dane 1649
Co i jak załatwić 1352
Zespół Interdyscyplinarny 1316
Karta Dużej Rodziny 1263
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 2449
Dane 1406
Statut 1387
Osoby sprawujące funkcje 1394
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 1750
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2569

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2312
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 268
Aktualności 58046
Ogłoszenia o pracy 9707
Aktualne 4133
W toku 4996
Wyniki 10926
Obwieszczenia / Zawiadomienia 142672
Zamówienia publiczne 30337
Aktualne 22435
W toku 21029
Wyniki 23083
Archiwalne 23546
Wyniki innych postępowań 21025
Platforma PZP 1149
Plan postępowań o udzielenie zamówień 94
Akty prawne 473778
Petycje 26246
Przetargi 22265
Co i jak załatwić 75526
Wydziały 70303
Sprawy 71232
Konsultacje społeczne 319
Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 792
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 8800
Oświadczenia majątkowe 161810
Organizacje Pozarządowe 41931
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 277
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 4298
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 3182
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2851
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2922
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 1948
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2106
Prawo lokalne 449
Statut 409
Regulamin Organizacyjny 480
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 1030
Program Rozwoju Lokalnego 689
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 541
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 424
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 381
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 229
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 261
Program Ochrony Środowiska 268
Budżet 16871
Informacje dotyczące budżetu 5581
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 729
Sprawozdania Finansowe 1109
Raport o stanie gminy Miedzichowo 4950
Wybory 787
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 5444
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 12651
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 12461
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 14466
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18362
Wybory Samorządowe 2018 38762
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 10691
Wybory Ławników 2020-2023 2865
Wybory do Izb Rolniczych 2019 3743
Wyniki wody z wodociągu publicznego 9091
Bezpłatna Pomoc Prawna 5210
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 8564
RODZINA 500 plus 4224
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 1992
Roczny wykaz umorzeń i ulg 4395
Fundusz sołecki 3218
Powszechny Spis Rolny 2020 8180
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2201
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 1906
Problemy uzależnień 1428
Adresy stron internetowych 945
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 783
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 945
Jak rozpoznać uzależnienie? 1008
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 986
Gdzie uzyskasz pomoc 965
Placówki leczenia odwykowego 985
Procedura leczenia odwykowego 1094

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 428622
Redakcja biuletynu 930
Mapa serwisu 910
Statystyki 915
Kanały RSS 846
Kontakt 2451
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 2136
Koordynator ds. dostępności 1442
Raport o stanie dostępności 8348
« powrót do poprzedniej strony