ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Miedzichowo 601
Godziny urzędowania 894
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 799
Organizacja Urzędu 1306
Regulamin Organizacyjny 944
Organy 590
Wójt Gminy Miedzichowo 786
Referaty 987
Sołectwa Gminy Miedzichowo 753
Rada Gminy Miedzichowo 2492
Protokoły z Sesji RG 8172
Informacje 562
Jednostki Organizacyjne 800
Informacje nieudostępnione w BIP 705
Gminny Zespół Obsługi Szkół 1172
Statut 767
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 1049
Gminny Zakład Komunalny 1152
Statut 776
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1388
Dane 866
Co i jak załatwić 762
Zespół Interdyscyplinarny 723
Karta Dużej Rodziny 701
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 1163
Dane 778
Statut 794
Osoby sprawujące funkcje 738
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 1012
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1346

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWALNY 500
RODO 1344
Aktualności 29784
Ogłoszenia o pracy 4272
Aktualne 1855
W toku 2552
Wyniki 3238
Obwieszczenia / Zawiadomienia 60200
Zamówienia publiczne 12926
Aktualne 8752
W toku 8063
Wyniki 8815
Archiwalne 8855
Wyniki innych postępowań 8028
Platforma PZP 131
Akty prawne 217911
Petycje 12175
Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej 759
Przetargi 11513
Co i jak załatwić 38621
Wydziały 35168
Sprawy 35344
Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Miedzichowo 1111
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1725
Oświadczenia majątkowe 88887
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi 25871
Wykonanie budżetu 5584
Budżet 8582
Raport o stanie gminy Miedzichowo 2265
Wybory 527
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 2960
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 6916
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 6772
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 7825
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9484
Wybory Samorządowe 2018 20849
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 5794
Wybory Ławników 2020-2023 1560
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2017
Wyniki wody z wodociągu publicznego 3749
Bezpłatna Pomoc Prawna 2637
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1419
RODZINA 500 plus 2416
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1025
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 1080
Koronawirus 34810
Roczny wykaz umorzeń i ulg 2085
Fundusz sołecki 1657
Powszechny Spis Rolny 2020 4373
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2020 1233
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 988
Problemy uzależnień 705
Adresy stron internetowych 393
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 244
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 439
Jak rozpoznać uzależnienie? 473
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 469
Gdzie uzyskasz pomoc 447
Placówki leczenia odwykowego 451
Procedura leczenia odwykowego 513
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 5

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 186240
Redakcja biuletynu 546
Mapa serwisu 561
Statystyki 531
Kanały RSS 534
Kontakt 1303
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 1072
Koordynator ds. dostępności 627
Raport o stanie dostępności 1721
« powrót do poprzedniej strony