ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Miedzichowo 1067
Godziny urzędowania 1414
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1237
Organizacja Urzędu 2254
Regulamin Organizacyjny 1474
Organy 836
Wójt Gminy Miedzichowo 1290
Referaty 1495
Sołectwa Gminy Miedzichowo 1583
Rada Gminy Miedzichowo 5456
Protokoły z Sesji RG 14529
Informacje 793
Jednostki Organizacyjne 1311
Oferty inwestycyjne 237
Informacje nieudostępnione w BIP 1078
Gminny Zespół Obsługi Szkół 1940
Wykonanie budżetu 2111
Zarządzenia 1363
Statut 1311
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 1905
Absolwent roku 222
Gminny Zakład Komunalny 2048
Statut 1199
Wnioski do pobrania 489
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2256
Dane 1335
Co i jak załatwić 1127
Zespół Interdyscyplinarny 1089
Karta Dużej Rodziny 1055
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 1940
Dane 1164
Statut 1193
Osoby sprawujące funkcje 1134
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 1509
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2130

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1943
Aktualności 47971
Ogłoszenia o pracy 7505
Aktualne 3482
W toku 3968
Wyniki 8575
Obwieszczenia / Zawiadomienia 109514
Zamówienia publiczne 23140
Aktualne 17311
W toku 15993
Wyniki 17318
Archiwalne 17627
Wyniki innych postępowań 15913
Platforma PZP 752
Akty prawne 386508
Petycje 21179
Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1456
Przetargi 20723
Co i jak załatwić 61651
Wydziały 57261
Sprawy 57622
Konsultacje społeczne 211
Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 476
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 5797
Oświadczenia majątkowe 135213
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi 37261
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 2511
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 1909
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 1709
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 1749
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 1155
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 1238
Prawo lokalne 242
Statut 243
Regulamin Organizacyjny 303
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 620
Program Rozwoju Lokalnego 405
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 289
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 247
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 205
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 85
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 94
Program Ochrony Środowiska 87
Budżet 14455
Informacje dotyczące budżetu 2919
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 403
Sprawozdania Finansowe 682
Raport o stanie gminy Miedzichowo 4001
Wybory 689
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 4526
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 10561
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 10435
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 12087
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15097
Wybory Samorządowe 2018 32353
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 8914
Wybory Ławników 2020-2023 2373
Wybory do Izb Rolniczych 2019 3109
Wyniki wody z wodociągu publicznego 7161
Bezpłatna Pomoc Prawna 4270
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 6320
RODZINA 500 plus 3581
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 1660
Koronawirus 64352
Roczny wykaz umorzeń i ulg 3574
Fundusz sołecki 2610
Powszechny Spis Rolny 2020 6934
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2020 1822
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 1556
Problemy uzależnień 1156
Adresy stron internetowych 734
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 582
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 760
Jak rozpoznać uzależnienie? 814
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 812
Gdzie uzyskasz pomoc 777
Placówki leczenia odwykowego 789
Procedura leczenia odwykowego 877

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 350994
Redakcja biuletynu 796
Mapa serwisu 779
Statystyki 780
Kanały RSS 742
Kontakt 1924
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 1679
Koordynator ds. dostępności 1155
Raport o stanie dostępności 6060
« powrót do poprzedniej strony