ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/354/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/353/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2023 roku”.
Nr aktu prawnego
XXXIX/352/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedzichowo na lata 2023-2027”.
Nr aktu prawnego
XXXIX/351/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIX/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzichowo na lata 2023 - 2027 z perspektywą do roku 2030”
Nr aktu prawnego
XXXIX/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzichowo - Raport za lata 2018 - 2022”.
Nr aktu prawnego
XXXIX/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/345/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji