ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXI/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu w wyznaczonych miejscach.
Nr aktu prawnego
XXXI/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Miedzichowo na lata 2022- 2024”.
Nr aktu prawnego
XXXI/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nr aktu prawnego
XXXI/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
O/12/2022/O
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXX/282/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul. Parkowej 18 w Bolewicach.
Nr aktu prawnego
XXX/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIX/274/2022 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/265/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/255/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XXX/280/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji