ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:35:17 Upublicznienie elementu informacja Pierwsze losowanie nagród w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - PROFILOWANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO Sylwia Puka
11:57:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - PROFILOWANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:38 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - PROFILOWANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO Sylwia Puka
07:54:01 Upublicznienie elementu informacja Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:23:36 Edycja elementu informacja Organizacja Urzędu Sylwia Puka
15:22:59 Edycja elementu informacja Organizacja Urzędu Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:08:52 Upublicznienie elementu informacja Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miedzichowo na rok 2020 Sylwia Puka
08:05:29 Edycja elementu informacja Organizacja Urzędu Sylwia Puka
08:02:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - IGP.6733.4.2021 Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony