ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:05:36 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:30:31 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:19:29 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa - Prądówka Sylwia Puka
09:19:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa - Prądówka Sylwia Puka
09:19:00 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa - Prądówka Sylwia Puka
09:12:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pytanie 1 + odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Grudna - Błaki - Lewiczynek, gm. Miedzichowo” Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:50 Edycja elementu informacja Sołectwa Gminy Miedzichowo Sylwia Puka
13:14:11 Edycja elementu informacja Sołectwa Gminy Miedzichowo Sylwia Puka
11:14:51 Edycja elementu informacja Sołectwa Gminy Miedzichowo Sylwia Puka
11:03:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21.07.2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO z dnia 1 lipca 2021 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa szklarka trzcielska w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa szklarka trzcielska Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony