ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLII/371/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Miedzichowie i wyznaczenia przewodniczącego komisji.
Nr aktu prawnego
O/25/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLI/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XLI/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/234/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedzichowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedzichowo oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
Nr aktu prawnego
XLI/367/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonka Stara gm. Miedzichowo – działka nr 67/2, 183/5, 65, 183/3, 275/2, 355, 356, 357
Nr aktu prawnego
XLI/366/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedzichowo na lata 2023-2027”
Nr aktu prawnego
XLI/365/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2023 roku”
Nr aktu prawnego
XLI/364/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Miedzichowie.
Nr aktu prawnego
O/21/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji