ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Nr aktu prawnego
XXXIX/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Nr aktu prawnego
XXXIX/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
O/12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej.
Nr aktu prawnego
O/10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
O/7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
O/6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miedzichowo nieruchomości położonych w Grudnej, działki nr 18, 29, 32, 39, 42, 46, 47
Nr aktu prawnego
O/5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia inspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Urzędu Gminy w Miedzichowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
Nr aktu prawnego
O/3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie oraz zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie.
Nr aktu prawnego
O/2/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji