ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Remont pasa drogowego ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Bolewice”

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:19:02 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Miedzichowo, dnia 28 października 2019 roku
IZP.271.8.2019
 
                        
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.8.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pasa drogowego ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Bolewice”
Zamawiający Gmina Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień – zwanej dalej „Ustawą Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego  na „Remont pasa drogowego ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Bolewice”
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
 
Uzasadnienie:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu  i opisanych w SIWZ, tj. kryterium:  cena 60% oraz termin gwarancji 40 %. Cena brutto wybranej oferty:  1 268 152,52 zł  (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 52/100 ). Termin Gwarancji: 60 miesięcy. 
W postępowaniu oferty złożyli:
 
Lp.  
       Nazwa oferenta i adres
Kryterium   Cena
Liczba pkt 
Kryterium
 Termin Gwarancji 
Liczba pkt 
Łączna  punktacja
1. 
INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
60
 
 
40
 
    
 100
 
 
 Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach wykluczonych.
 
1)     Żadna oferta nie została odrzucona.
2)     Żaden z Wykonawców nie podlegał wykluczeniu.
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:18:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:19:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:19:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony