ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI NA ROK 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
 
Na podstawie uchwały Nr XXVIII/220/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; w związku z art. 5a ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.)
 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok .
 
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedzichowo, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Miedzichowie (www.miedzichowo.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzichowie oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzichowie, ul Poznańska 12, pokój nr 100.
 
Konsultacje odbędą się w okresie od 12 października 2023 r. do 26 października 2023. Opinie i uwagi uprawnionych podmiotów przyjmowane będą w formie pisemnej do dnia 26.10.2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Miedzichowo.
 
Uwagi można przekazywać na formularzu stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia:
  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy, ul. Poznańska 12,
    64-361 Miedzichowo (z dopiskiem pokój nr 100);
  2. drogą elektroniczną na adres:
  3. osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 100.
 
Uwagi i opinie wniesione po dniu 26 października 2023 roku nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Miedzichowie).
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-12 14:28:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-12 14:29:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13 07:41:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »