ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o koncesji - Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Bolewicach

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Wójt Gminy Miedzichowo

Finansowanie: własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-17 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, pok. Sekretariat.

Ogłoszono dnia: 2021-12-30 przez

Załączniki