ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Przebudowa drogi w Piotrach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi w Piotrach (PDF, 61 KiB)
 • SWZ (ZIP, 209.9 KiB)
 • Specyfikacja (ZIP, 4.6 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik do OPZ- grafika (PDF, 161.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Korekta (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - IZP.271.3.2021 (PDF, 131.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego – Miedzichowo ul. Poznańska 12 i 14”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane (PDF, 83.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 225.1 KiB)
 • Architektura (ZIP, 3.4 MiB)
 • Projekt architektoniczno - budowlany (ZIP, 8.9 MiB)
 • Projekt instalacji (ZIP, 5.2 MiB)
 • Specyfikacje - 1 (ZIP, 393.4 KiB)
 • Audyty energetyczne (ZIP, 321.8 KiB)
 • Specyfikacje - 2 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Przedmiar robót - budynek mieszkalny (ZIP, 1008.4 KiB)
 • Przedmiar robót - budynek urząd (ZIP, 1.1 MiB)
 • Malowanie (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 134.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - PROFILOWANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 133.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane PROFILOWANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO (PDF, 86.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 206 KiB)
 • Wykaz dróg gminnych (XLSX, 16.8 KiB)
 • Mapka poglądowa (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 256.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Miedzichowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (PDF, 126.6 KiB)
 • SIWZ 2021-2024 (DOCX, 292 KiB)
 • Załącznik - tabela (XLS, 289 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (DOCX, 41.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (DOCX, 46.7 KiB)
 • Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych (PDF, 344.2 KiB)
 • Zaświadczenia o szkodliwości (ZIP, 632.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 (DOCX, 20.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 127.9 KiB)
 • Punktacja do przetargów (ZIP, 222.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 112.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (PDF, 194.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 138 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 17.7 KiB)
 • Informacja o zakończonym postępowaniu (PDF, 65.8 KiB)
 • Informacja o zakończonym postępowaniu (PDF, 67.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 268.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 90.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 136.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 90 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IZP.271.6.2020 (PDF, 201.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi (PDF, 83.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 173 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia wraz z poświadczeniami (DOC, 50.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 164 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 09:44:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ OPAŁU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ OPAŁU (PDF, 311 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 122.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Miedzichowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi (PDF, 66 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. (PDF, 192.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ + załączniki (ZIP, 176.3 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań od 1-10 (PDF, 142.3 KiB)
 • Pytania od 1 do 10 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 13.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ (DOCX, 88.6 KiB)
 • Zmiana załącznika nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 63.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 274.5 KiB)
 • SIWZ + załączniki (ZIP, 207.1 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 109.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie Publiczne - Gmina Miedzichowo: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grudna i Miedzichowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane (PDF, 69.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 138 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 151 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 13.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ (ODT, 63.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie Książki Przedmiarów (DOCX, 15 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 344.7 KiB)
 • SIWZ + załączniki (ZIP, 201.5 KiB)
 • Książka przedmiarów (DOCX, 14.6 KiB)
 • Mapa Grudna (PDF, 415.7 KiB)
 • Mapa Miedzichowo (PDF, 410.5 KiB)
 • Zmiana załącznika- Ksiązka Przedmiarów (DOCX, 14.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 111.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji