ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-21
Data rozstrzygnięcia
2021-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - PROFILOWANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 256.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Miedzichowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 112.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-27
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zakończonym postępowaniu (PDF, 67.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-27
Data rozstrzygnięcia
2020-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IZP.271.6.2020 (PDF, 201.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 164 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-16
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ OPAŁU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 122.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-30
Data rozstrzygnięcia
2020-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Miedzichowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. (PDF, 192.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-21
Data rozstrzygnięcia
2020-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie Publiczne - Gmina Miedzichowo: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grudna i Miedzichowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 138 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 111.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-22
Data rozstrzygnięcia
2020-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Miedzichowo wraz z odwodnieniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 331.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-05-14
Data rozstrzygnięcia
2020-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie publiczne - Gmina Miedzichowo: Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Bolewice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- IZP.271.1.2020 (PDF, 159 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji