ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 328.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 164 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 75.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dożywiania dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych na terenie Gminy Miedzichowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 235.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 64.5 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu załącznik nr 2 (DOC, 46.5 KiB)
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 (DOC, 46 KiB)
 • wykaz wykonywanych uslug załącznik nr 4 (DOC, 50.5 KiB)
 • WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA OBIADÓW DLA DZIECI (DOC, 28 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 114.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-22 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miedzichowo w sezonie 2022/2023” II postępowanie na zadanie nr 1 w obwodzie I : Zadanie nr 1: zimowe utrzymanie dróg gminnych w obwodzie I, na który składają się następujące miejscowości: Błaki, Zawada, Lubień, Lewiczynek, Piotry, Pąchy, Silna Nowa, Stary Folwark, Trzciel Odbudowa, Prądówka, Łęczno, Toczeń, Miedzichowo, Jabłonka Stara, Szklarka Trzcielska, Zachodzko;
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 153.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Umowa (DOCX, 35.1 KiB)
 • Zarządzenie (DOCX, 24.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 132.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 164 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 76.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-07 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miedzichowo w sezonie 2022/2023”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik do zapytania ofertowego (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 38.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-27 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew na terenie Gminy Miedzichowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 657.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (DOCX, 22.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 35.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-23 13:31:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe na realizację zadania ,,Zakup i dostawa opału drzewnego (pelletu)’’ w związku z wymianą źródła ogrzewania.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 122.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - na wykonanie remontu dachu budynku gminnego w miejscowości Zachodzko nr 16
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 313 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o koncesji - Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Centrum Kulturalnego Wsi Bolewice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o koncesje (PDF, 108.3 KiB)
 • Koncesja - opis procedury postępowania 29 12 2021 (003) (DOCX, 60.4 KiB)
 • Umowa (DOC, 132 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu kryteriów kwalifikacji (DOCX, 22.3 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu kryteriów kwalifikacji podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 22.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 34 KiB)
 • Aranżacja wnętrza (ZIP, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 536 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Centrum Kulturalnego Wsi Bolewice (PDF, 68.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-14 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Lewiczynku w ramach projektu pn. „Od kuźni – przez strażnicę – na świetlicę” – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku – III etap”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz ofertowy (DOCX, 21.7 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 219.8 KiB)
 • Załącznik numer 1 (PDF, 133.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 199.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji