ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:19:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie_2_W_2017 - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty Konkurs ofert na 2017 rok. Sylwia Puka
09:18:21 Edycja elementu informacja Otwarty Konkurs ofert na 2017 rok. Sylwia Puka
09:17:59 Upublicznienie elementu informacja Otwarty Konkurs ofert na 2017 rok. Sylwia Puka
09:10:31 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI na rok 2017 Sylwia Puka
09:05:59 Upublicznienie elementu informacja SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok. Sylwia Puka
09:04:54 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2016 ROK Sylwia Puka
09:03:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularz zgłoszeniowy kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ Sylwia Puka
09:01:46 Edycja elementu informacja ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ Sylwia Puka
09:01:37 Upublicznienie elementu informacja Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...) na 2016 rok Sylwia Puka
08:59:06 Upublicznienie elementu informacja ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji