ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:12:21 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu przez RDOŚ w Poznaniu postanowienia określającego warunki realizacji przedsięwzięcia - IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka
10:12:21 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka
10:05:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu przez RDOŚ w Poznaniu postanowienia określającego warunki realizacji przedsięwzięcia - IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka
09:55:33 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka
09:54:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2022-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:49 Edycja elementu informacja Informacje o wykonaniu budżetu Sylwia Puka
14:27:27 Edycja elementu informacja Informacje o wykonaniu budżetu Sylwia Puka
12:41:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Jabłonce Starej” Sylwia Puka
10:24:54 Upublicznienie elementu informacja ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE MIEDZICHOWO ZA 2020 ROK Sylwia Puka
10:24:19 Upublicznienie elementu informacja ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO ZA 2021 ROK Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony