ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:56:20 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny O/21/2022 Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2022-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:36:51 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Oświadczenie kandydata - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2022 Sylwia Puka
14:36:24 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2022 Sylwia Puka
14:35:33 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2022 Sylwia Puka
14:34:09 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2022 Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2022-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:50 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Jabłonce Starej” Sylwia Puka
14:16:49 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Jabłonce Starej” Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2022-04-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:22 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 1/2022 Sylwia Puka

Zmiany z dnia: 2022-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:28:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu przez RDOŚ w Poznaniu postanowienia określającego warunki realizacji przedsięwzięcia - IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka
11:28:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- IGP.6220.1.2021 Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony