ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:09:12 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA DO FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – BOLEWICE UL. NOWA 2
(widoczna od 2020-03-23 00:00:00)
Sylwia Puka
21:03:15 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 29,92 m2 przy ul. Poznańskiej 36 w Miedzichowie
(widoczna od 2020-03-19 00:00:00)
Sylwia Puka
21:00:29 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Miedzichowo reprezentujący Gminę Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo zaprasza do składania ofert na realizację poniżej wskazanego zadania:
(widoczna od 2020-03-17 00:00:00)
Sylwia Puka
20:57:55 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla działki 148/36 - obręb PĄCHY
(widoczna od 2020-02-25 00:00:00)
Sylwia Puka
20:51:49 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi SILNA NOWA
(widoczna od 2020-02-25 00:00:00)
Sylwia Puka
20:50:02 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o Sesji -26 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Bolewicach
(widoczna od 2020-02-10 00:00:00)
Sylwia Puka
20:47:38 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzichowo”
(widoczna od 2020-02-10 00:00:00)
Sylwia Puka
20:45:29 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zakończonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na 2020 rok.
(widoczna od 2020-01-14 00:00:00)
Sylwia Puka
20:43:24 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Dostawa platformy pionowej”
(widoczna od 2020-01-08 00:00:00)
Sylwia Puka
20:40:00 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
(widoczna od 2019-12-17 00:00:00)
Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony