ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:57:26 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2016 Sylwia Puka
08:54:51 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne na rok 2016 Sylwia Puka
08:51:32 Usunięcie elementu informacja Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:48:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2016 ROK - Nazwa elementu do którego przynależy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:48:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok. - Nazwa elementu do którego przynależy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:46:02 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:45:59 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Konsultacje społeczne - Nazwa elementu do którego przynależy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:45:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:44:01 Edycja elementu informacja Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka
08:42:37 Upublicznienie elementu informacja Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016 Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony