ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:00 Upublicznienie elementu sprawa Zaświadczenie o położeniu działki poza obszarami natura 2000 Sylwia Puka
12:51:35 Upublicznienie elementu sprawa Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Sylwia Puka
12:45:18 Upublicznienie elementu sprawa Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Sylwia Puka
12:40:33 Edycja elementu sprawa Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej Sylwia Puka
12:40:09 Upublicznienie elementu sprawa Zezwolenie na utrzymywanie psy rasy agresywnej Sylwia Puka
12:35:12 Upublicznienie elementu sprawa Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów Sylwia Puka
12:23:33 Upublicznienie elementu sprawa Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium Sylwia Puka
12:20:40 Upublicznienie elementu sprawa Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo Sylwia Puka
12:20:35 Upublicznienie elementu sprawa Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Sylwia Puka
12:12:17 Upublicznienie elementu sprawa Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony