ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:38 Edycja elementu sprawa Zaświadczenie o uniszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol Sylwia Puka
15:21:38 Upublicznienie elementu sprawa Zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol Sylwia Puka
15:15:59 Upublicznienie elementu sprawa Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności na podstawie archiwalnej ewidencji Sylwia Puka
15:11:01 Upublicznienie elementu sprawa Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Sylwia Puka
15:05:55 Upublicznienie elementu sprawa Ewidencja Gospodarstw Agroturystycznych Sylwia Puka
14:50:48 Edycja elementu sprawa Zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną Sylwia Puka
14:49:18 Edycja elementu sprawa Zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną Sylwia Puka
14:48:15 Upublicznienie elementu sprawa Zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną Sylwia Puka
14:27:03 Upublicznienie elementu sprawa Odszkodowania Sylwia Puka
14:23:39 Upublicznienie elementu sprawa Decyzja na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony