ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny O/18/2022 Sylwia Puka
12:30:07 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Miedzichowo" Sylwia Puka
12:30:07 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE ART. 363 USTAWY PZP - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Miedzichowo" Sylwia Puka
11:40:58 Edycja elementu informacja Protokół z XXI sesji Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 kwietnia 2021 r. Sylwia Puka
10:29:35 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik 18/2019 - Nazwa elementu do którego przynależy: K/18/2019 Sylwia Puka
10:27:16 Usunięcie elementu Akty prawne - załącznik K/18/2019 - Nazwa elementu do którego przynależy: K/18/2019 Sylwia Puka
10:26:19 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny K/18/2019 Sylwia Puka
10:15:55 Edycja elementu informacja Protokół z XXI sesji Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 kwietnia 2021 r. Sylwia Puka
10:11:00 Edycja elementu Akty prawne - załącznik 29/2016 - Nazwa elementu do którego przynależy: W/29/2016 Sylwia Puka
09:55:44 Edycja elementu informacja Protokół z XXI sesji Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 kwietnia 2021 r. Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony