ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:15:11 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Tadeusz Kolecki Sylwia Puka
10:51:56 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020 Sylwia Puka
10:49:32 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020- w formie wspierania - zadań publicznych. Sylwia Puka
10:46:15 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 3/2020 Wójt Gminy Miedzichowo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Sylwia Puka
10:44:55 Upublicznienie elementu informacja Notatka służbowa z ogłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej Sylwia Puka
10:43:26 Upublicznienie elementu informacja ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ Sylwia Puka
10:39:23 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na rok 2020 Sylwia Puka
10:33:57 Upublicznienie elementu informacja SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami za rok 2019 Sylwia Puka
10:32:45 Upublicznienie elementu informacja Protokół z ogłoszenia konsultacji na 2020 Sylwia Puka
10:31:38 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI NA ROK 2020 Sylwia Puka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony