ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek w sprawie ulg podatkowych Drukuj informacjęSprawa: Wniosek w sprawie ulg podatkowych

Szczegóły informacji

Wniosek w sprawie ulg podatkowych

Wydział: Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Ogłoszono dnia: 2020-03-24 16:44:20

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Urszula Janowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
Referat Księgowości i Finansów, Stanowisko ds. Podatków i Opłat
Złożenie dokumentów: Piętro I , Pokój nr 13

Telefon kontaktowy

61 44 10 251

Adres e-mail

podatki@miedzichowo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji w żądanej sprawie lub decyzja odmowna.

Miejsce odbioru

Odbiór dokumentów: Pokój nr 4, lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia
 

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek podatnika w zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać może dotyczyć:
·         odroczenia terminu płatności podatku
·         rozłożenia na raty zaległości podatkowej.
2.       Załączniki:
·         zaświadczenie o dochodach małżonków
·         zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (ksero pobieranego zasiłku)
·         potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.)
·         udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie  nieruchomości (kopie opłat za światło, wodę itp.)
·         orzeczenie sądu w sprawie rozwodu oraz wysokości zasądzonych alimentów
·         kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób
·         prowadzących działalność gospodarczą)
·         kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
·         informacje o pomocy udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia
·         wniosku o udzieleniu pomocy  - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na druku
·         „Oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej w okresie trzech kolejnych lat pomocy publicznej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę,  
    podając  przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 140 -
    Ordynacja podatkowa.
2. Złożony wniosek musi posiadać uzasadnienie żądania petenta.
    Dołączone  załącznik muszą potwierdzać zawarte we wniosku uzasadnienie.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w organie podatkowym.
4. Złożenie wniosku nie wstrzymuje zapłaty podatku.

Podstawa prawna

Art. 48 § 2, art. 67 a § 1,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat. (tekst jedn..z 2005 r. Dz.U.Nr 8 
poz.60), art. 5, art.11 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2004 Nr 123 poz.1291).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-24 16:44:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-24 16:44:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 16:44:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony