Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Szczegóły informacji

Informacja z otwarcia ofert - IZP.271.5.2019

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-20 14:33:27 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: IZP.271.5.2019                                  Miedzichowo, dnia 09 lipca 2019 r.             
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 08.07.2019 r. godzina 11:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający:
Gmina Miedzichowo, Ul. Poznańska 12, 64-361    Miedzichowo reprezentowany przez Pełnomocnika ENMEDIA Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, dokonał otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Miedzichowo w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (tj. Dz.U. 2018 r.  poz. 1986 ze zm.).
 
Otwarcia ofert dokonano w biurze Pełnomocnika Zamawiającego Enmedia Sp. z o.o, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań.
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia: 741 999,13 brutto.
 
W wyznaczonym terminie 08 lipca 2019 r.,  do godziny  11:00 wpłynęła 1 oferta.
 
Otwarcie ofert dokonano po uprzednim sprawdzeniu, że opakowanie oferty nie zostało naruszone, poniżej zestawienie złożonych ofert:
 
Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena brutto (zł)
Gwarancja
Termin wykonania
Warunki płatności
1.
Enea SA. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
682 942,13
-
Do dnia 31.12.2021 r.
Wynagrodzenie płatne będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury.
 
Sporządziła:                                                                                       Zatwierdzam
 
Aleksandra Adamska
Enmedia Sp. z o.o.                                                                 Kierownik Zamawiającego
09 lipca 2019 r.                                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 14:33:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 14:33:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20 14:33:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)