ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o SESJI - 18 grudnia 2020 r. godz. 14:00 świetlica wiejska w Bolewicach

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-08 15:31:11 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 4 grudnia 2020 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej ul. Świebodzińska 8 w Bolewicach.
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.
 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy i Komisji na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia gminnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miedzichowo.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr geod. 1339/10, 1339/12 oraz 1339/24, obręb Bolewice, gm. Miedzichowo.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Szklarka Trzcielska.
 14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.
 15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
 16. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2020 r.
 17. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
 18. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
 19. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2021.
 • Przedstawienie projektu uchwały
 • Przedstawienie opinii RIO
 • Przedstawienie opinii Komisji
 • Dyskusja
 • Głosowanie.
 1. Bieżące sprawy Rady.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Zakończenie.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Tadeusz Kolecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 15:31:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 15:31:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-08 15:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
530 raz(y)