Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 117/2 oraz 120/5, obręb Bolewicko, gmina Miedzichowo. IGP.6220.1.2021

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-14 14:17:19 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Miedzichowo
Miedzichowo, dnia 14.01.2022 r.
IGP.6220.1.2021
 
OBWIESZCZENIE
dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 117/2 oraz 120/5, obręb Bolewicko, gmina Miedzichowo.
 
Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Miedzichowo
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 13.01.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.236.2021.PM.3 informujące o tym, że raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 117/2 oraz 120/5, obręb Bolewicko, gmina Miedzichowo, wymaga uzupełnienia.
Jednocześnie informuję, że tut. Organ wezwaniem nr IGP.6220.1.2021 z dnia 14.01.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu, zgodnie z uwagami wskazanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 66 44 10 263 lub 66 44 10 262.  Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 14:17:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 14:17:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 14:24:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
190 raz(y)