Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - Zawiadomienie stron postępowania o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na dz. nr geod. 441/28, 441/29, 441/32, obręb Stary Folwark, gmina Miedzichowo - IGP.6220.5.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 14:12:10 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 23.09.2022 r.
IGP.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ooś,
zawiadamiam strony postępowania
o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 441/28, 441/29, 441/32,  obręb Stary Folwark, gmina Miedzichowo przez:
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. (opinia nr PO.ZZŚ.1.435.256.2022.EM z 08.09.2022 r.),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie nr WOO- IV.4220.1071.2022.KJ.1 z dnia 07.09.2022),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu (opinia nr ON- NS.9011.4.37.2022)
W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony  postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią opinii w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 61 44 10 263).
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 14:12:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 14:12:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 14:12:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)