Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia przez Gminę Miedzichowo Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej
Nr aktu prawnego
III/26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
III/25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
III/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo wotum zaufania
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie wyborów sołeckich oraz wniosku o ponowne przeprowadzenie wyborów sołeckich na sołtysa i do rady sołeckiej sołectwa Piotry
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę nr II/9/2024 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw.
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
III/17/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji