Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLV/413/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/412/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
XLV/411/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 września 2023r.
Nr aktu prawnego
XLV/410/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzichowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLV/409/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XLV/408/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XLV/407/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLV/406/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLV/405/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLV/404/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji