ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVII/323/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXVII/322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Miedzichowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
61/2022/O
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia inspektora ds. pomocy rodzinie Urzędu Gminy w Miedzichowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
60/2022/O
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego – specjalnego IFA W50LA/TLF.
Nr aktu prawnego
58/2022/O
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia inspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Urzędu Gminy w Miedzichowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
42/2022/O
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo I Kadencji trwającej od 1 października 2022 do 30 września 2024.
Nr aktu prawnego
31/2022/O
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji