Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2016-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Powołanie Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
W/10/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1122
Data podjęcia
2016-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
Nr aktu prawnego
W/9/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2016-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Miedzichowie na czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Nr aktu prawnego
W/8/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2016-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Organizacja stanowiska kierowania Wójta Gminy Miedzichowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych i lub innych szczególnych zdarzeń, a także wojny.
Nr aktu prawnego
W/7/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Harmonogram czynności postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Miedzichowo w roku szkolnym 2016/2017.
Nr aktu prawnego
W/6/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Harmonogram czynności postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Miedzichowo w roku szkolnym 2016/2017.
Nr aktu prawnego
W/5/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Ustalenie na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciel oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane .
Nr aktu prawnego
W/4/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Ustalenie na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Miedzichowo..
Nr aktu prawnego
W/3/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2016-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Przeznaczenia do dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
W/2/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2016-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Upoważnienie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
W/1/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji