ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/271/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXVIII/270/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/269/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXVIII/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXVIII/266/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/255/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XXVIII/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zgłoszenia sołectwa Bolewice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
Nr aktu prawnego
XXVIII/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/262/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji