ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych
Nr aktu prawnego
XLVI/422/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLVI/421/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/420/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLVI/419/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia gminnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Nr aktu prawnego
XLVI/418/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
XLVI/417/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
XLVI/416/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
XLVI/415/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
XLVI/414/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XLV/413/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji