ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 851
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 852
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 853
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Nr aktu prawnego
XII/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 854
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2020 roku”.
Nr aktu prawnego
XII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 855
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 856
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miedzichowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
Nr aktu prawnego
XII/96/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 857
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XII/95/2020
Status
Zmieniony
Lp: 858
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XII/94/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji