ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIV/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIV/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miedzichowo na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XXXIV/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Miedzichowo realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz dofinansowania realizacji inwestycji ze środków budżetu Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIV/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 130/2, obręb Prądówka, gm. Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XXXIV/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIV/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIII/294/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji