ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej.
Nr aktu prawnego
O13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miedzichowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
Nr aktu prawnego
O/11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
O/10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo
Nr aktu prawnego
O/7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
O/6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia inspektora ds. pomocy rodzinie Urzędu Gminy w Miedzichowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
O/4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
K/2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
O/2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie oraz zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 2/2023/O Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 2 stycznia 2023r.
Nr aktu prawnego
O/1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
Nr aktu prawnego
K/33/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji