ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
Nr aktu prawnego
XLVII/436/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/408/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XLVII/435/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLVII/434/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2024 roku”
Nr aktu prawnego
XLVII/433/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
XLVII/432/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
XLVII/431/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/430/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miedzichowo na lata 2024 – 2026
Nr aktu prawnego
XLVII/429/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLVII/428/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
O/14/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji