ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1041
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Założenia i wytyczne do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nr aktu prawnego
W/31/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1042
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Wprowadzenie regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Miedzichowo na realizację zadań statusowych na terenie Gminy Miedzichowo współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych.
Nr aktu prawnego
W/30/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1043
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok.
Nr aktu prawnego
W/29/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1044
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zmiany Zarządzenia 12/2014 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 10 marca 2014 w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji sporządzonej przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy Gminy Miedzichowo w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki, oraz ustalenie wartości do której nie można dokonywać wyłączeń.
Nr aktu prawnego
W/28/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1045
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 2 stycznia 2017 w sprawie Upoważnienie kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
W/27/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1046
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zmiany Zarządzenia Nr 48/2016 z dnia 03.10.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miedzichowo i jej jednostkach i zasadach budżetowych.
Nr aktu prawnego
W/26/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1047
Data podjęcia
2017-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Miedzichowie i udzielenia pełnomocnictwa.
Nr aktu prawnego
W/25/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1048
Data podjęcia
2017-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Ustalenie ryczałtowych stawek za ogrzewanie centralne w budynkach komunalnych w Bolewicach, Miedzichowie i Bolewicku.
Nr aktu prawnego
W/24/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1049
Data podjęcia
2017-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Plan finansowy Urzędu Gminy na 2017 rok.
Nr aktu prawnego
W/23/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1050
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok
Nr aktu prawnego
W/22/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji