ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-20 11:22:11 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe na  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r. poz. 1986/  zaprasza do złożenia oferty  cenowej na świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie ul. Poznańska 13.
Informacje ogólne:
1.Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości nie przekraczającej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r. poz. 1986/
2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Prawo do złożenia oferty ma osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.
4.Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę sporządzoną w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.Kryterium oferty są kompetencje do pracy z  dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz cena usługi.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie leżało to w interesie Zamawiającego.
7.W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8.Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i potwierdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 
Przedmiot zamówienia:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. Zm./ ze szczególnym uwzględnieniem § 2 pkt. 1 lit. A cytowanego rozporządzenia tj.
  1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 2018r. poz. 1878/
 
Ogólny zakres wykonywanych czynności:
Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju-   od  1 marca  2019r. do 31 grudnia 2019r. na terenie Gminy Miedzichowo.
 
Kryterium wyboru oferty :
1.Kwalifikacje zgodne z określonymi w cytowanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem potwierdzonych umiejętności.
-posiadania kwalifikacji do wykonywania  terapii pedagogicznej z elementami terapii ręki oraz terapii metodą integracji sensorycznej,
-posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w : szpitalu psychiatrycznym lub placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub zakładzie rehabilitacji,
- cena usługi brutto, zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najniższej ceny przy spełnieniu wymaganych kwalifikacji
 
Dokumentacja:
-oferta cenowa brutto za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na załączonym formularzu,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, posiadanych umiejętności, przeszkoleń, staży.
 
Ofertę wraz z formularzem oferty i wymaganymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzichowie ul. Poznańska 13 do dnia 15 luty 2019r. do godz. 12.00.
 
Od rozstrzygnięcia niniejszego wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym wykonawcą niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ośrodek zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Miedzichowie
Hanna Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 11:22:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 11:22:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20 11:23:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony