ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o Sesji -26 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Bolewicach

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:50:02 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 14 lutego 2020 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 506) zwołuję XII zwyczajną sesję Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 26 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Bolewicach.
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.
 4. Wręczenie podziękowania za współpracę Posłowi na Sejm RP Panu Marcinowi Porzuckowi.
 5. Stan porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona p-poż.
 6. Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy Miedzichowo, możliwości rozwojowe (pozyskiwanie funduszy unijnych).
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzichowo.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miedzichowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2020 roku”.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
 14. Podjęcie uchwałyRady Gminy Miedzichowow sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2020 rok.
 15. Bieżące sprawy Rady.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zakończenie.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                      /-/ Tadeusz Kolecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:49:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:50:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:50:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony