ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o Sesji -18 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w świetlicy OSP Miedzichowie

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:37:41 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 04 grudnia 2019r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 506) zwołuję XI zwyczajną sesję Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 w świetlicy OSP w Miedzichowie.
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.
 4. Wręczenie wyróżnienia „Wawrzyn X-lecia” Panu Marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu.
 5. Powitanie Kierownika Posterunku Policji w Miedzichowie Pawła Głódź.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miedzichowo na rok szkolny 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bolewice przy ulicy Parkowej nr 18.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzichowo.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Miedzichowo.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.
 14. Podjęcie uchwałyRady Gminy Miedzichowow sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2020 do 2040 roku.
 16. Podjęcie uchwałyRady Gminy Miedzichowow sprawie uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2020 r
 • Przedstawienie projektu uchwały
 • Przedstawienie opinii RIO
 • Przedstawienie opinii komisji
 • Głosowanie.
17. Bieżące sprawy Rady.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Zakończenie.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Kolecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:37:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:37:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:37:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony