ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o Sesji -26 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w świetlicy OSP Miedzichowie

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:32:11 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 15 listopada 2019r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 506) zwołuję X zwyczajną sesję Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 26 listopada 2019 roku o godz. 14.00 w świetlicy OSP w Miedzichowie.
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.
 4. Informacja o zmianach wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Funkcjonowanie oświaty w Gminie Miedzichowo.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia gminnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miedzichowo.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzichowo oraz zasad usytuowania na terenie gminy Miedzichowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwałyRady Gminy Miedzichowow sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2019-2040.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 14. Bieżące sprawy Rady.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zakończenie.                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                        /-/ Tadeusz Kolecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:31:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:32:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:32:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony