ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki publicznej w Bolewicach”

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:21:15 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Miedzichowo, dnia 28 października 2019 roku
IZP.271.1.2019
 
                        
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.1.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki publicznej w Bolewicach”
Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie, ul. Poznańska 16, 64-361 Miedzichowo na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych   (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – zwanej dalej „Ustawą Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego  na „Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki publicznej w Bolewicach”
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy
Ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
 
Uzasadnienie:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu  i opisanych w SIWZ, tj. kryterium:  cena 60% oraz termin realizacji 40 %. Cena brutto wybranej oferty:  590 358,30 zł  (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 30/100). Termin realizacji zadania: 75 dni. 
W postępowaniu oferty złożyli:
 
Lp.  
Nazwa oferenta i adres
Kryterium   Cena
Liczba pkt 
Kryterium
                     Termin realizacji
Liczba pkt 
Łączna  punktacja
1. 
Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman ul. Koszykowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl
37,20
20,00
57,20
2.
UB SZAŁATA Sp. z o.o. ul. Niegolewskich  10/7, 60-232 Poznań
36,60
25,20
61,80
3.
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
60,00
40,00
100,00
4. 
Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak ul. Wypoczynkowa 5 Wytomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl
48,00
21,60
69,60
 
 Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach wykluczonych.
 
1)     Żadna oferta nie została odrzucona.
2)     Żaden z Wykonawców nie podlegał wykluczeniu.
 
 
 
Dyrektor Biblioteki
/-/ Anna Plewa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:21:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:21:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:21:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony