ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zestawienie ofert IZP.271.7.2019

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-20 14:56:43 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 12.09.2019 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
Numer postępowania: IZP.271.7.2019
Numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP 588940-N-2019
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pod nazwą: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach wraz z wymianą instalacji i źródła ciepła
 
W imieniu Zamawiającego, Gminy Miedzichowo,  mając na uwadze przepisy art. 86 ust. 5  w związku  z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej następujące dane:
 
Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia  - 2 344 013,19 zł brutto.
 
Do dnia 12-09-2019 roku do godz. 10.00 r. tj. do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert zgodnie  z poniższym.
 
Nr oferty
 
Nazwa Firmy i adres Wykonawcy
Cena
złotych brutto
Termin realizacji zadania
1.
Jack-Bud Polska Sp. Z o.o. Sp.k. Os. B. Chrobrego paw.110, 60-681 Poznań
2 467 603,86 zł
170 dni
2.
Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp. J. ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież
2 453 670,62 zł
280 dni
3.
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
2 170 000,00 zł
95 dni
4.
Constructo Sp. Z o.o. Sp. K. Rogówko 6A, 87-162 Lubicz
2 637 150,00 zł
200 dni
5.
Firma Ogólnobudowlana „IZO-BUD” Piotr Kwiatkowski ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo
2 212 524,00 zł
260 dni
6.
Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o
3 464 402,70 zł
293 dni
7.
Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD Kokorzyn ul. Długa 7, 64-000 Kościan
2 633 609,28 zł
330 dni
8.
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek
2 023 344,53 zł
250 dni
9.
NOVA TERM Sp. Z o.o. Sp. K. al. Powstańców Wlkp. 163a lok. 6, 64-920 Piła
2 589 765,00 zł
240 dni
10.
Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak Wytomyśl ul. Wypoczynkowa 5, 64-300 Nowy Tomyśl
2 349 735,67 zł
250 dni
 
 
 
 
Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 Pzp – po Państwa stronie istnieje obowiązek, aby w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Brak złożenia stosownych dokumentów lub oświadczeń do dnia 15-09-2019 r. włącznie, będzie skutkować wykluczeniem z udziału w postępowaniu w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,    po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu/ oświadczenia.
 
Oświadczenie lub dokumenty należy dostarczyć/ przesłać w formie pisemnej i muszą być podpisane przez osobę uprawnioną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 14:55:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 14:56:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20 14:56:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony