ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:01:10 Upublicznienie elementu informacja Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 Sylwia Puka
« powrót do poprzedniej strony