ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o opinii i przedłużeniu terminu centrum logistyczne IGP.6220.1.2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-16 08:27:56 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WÓJT GMINY MIEDZICHOWO
 
Miedzichowo, dnia 14.12.2021 r.
IGP.6220.1.2021
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                               (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ooś,
zawiadamiam strony postępowania
o zaopiniowaniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu (opinia   nr ON-NS.9011.4.61.2021 z dnia 22.11.2021 r.)
w zakresie wymagań higienicznych i sanitarnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod. 117/2 oraz 120/5 obręb Bolewicko, gmina Miedzichowo.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-I.4221.236.2021.PM.1 z dnia 29.11.2021 r, poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i prowadzenie postępowania wyjaśniającego sprawa zostanie przez niego załatwiona w terminie do dnia 29 grudnia 2021.
W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony  postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią opinii w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 61 44 10 263).
Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na oczekiwanie na wyrażenie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz dokonanie niezbędnych czynności administracyjnych.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 28.02.2022 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Trzaskowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-16 08:27:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-16 08:27:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-16 14:25:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony