ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA - IGP.6220.5.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 14:01:43 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 15.11.2022 r.
IGP.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ooś, Wójt Gminy Miedzichowo zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 441/28, 441/29, 441/32 obręb Stary Folwark, gmina Miedzichowo.
Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o nr WOO- IV.4220.1071.2022.KJ.1 z dnia 7 września 2022 r, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. opinia nr PO.ZZŚ.1.435.256.2022.EM z dnia 8 września 2022 r. opinia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu opinia nr ON-NS.9011.4.37.2022 z dnia 12 września 2022 r.
Ponadto Wójt Gminy Miedzichowo informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością dokumentacji sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (61 44 10 263).
Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedzichowo, sołectwa Stary Folwark oraz stronie internetowej: http://www.bip.miedzichowo.pl/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 14:01:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 14:01:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 14:01:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony