ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie strony postępowania - IGP.6220.3.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-29 14:20:29 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 28.09.2022 r.
IGP.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ooś,
zawiadamiam strony postępowania
- o uzupełnieniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków inwentarskich – odchowalni kur niosek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 80/23 obręb Miedzichowo, gmina Miedzichowo
- o ustosunkowaniu się Inwestora do wezwania nr WOO-I.4221.146.2022.ES.3 z dnia 12.08.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o odniesienie się do uwag i wniosków zawartych w piśmie mieszkańców wsi Miedzichowo.
W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony  postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią opinii w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 61 44 10 263).
Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na oczekiwanie na wyrażenie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz dokonanie niezbędnych czynności administracyjnych.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30.12.2022 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 14:20:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 14:20:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 14:20:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
77 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony