ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA - IGP.6220.4.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-29 14:18:27 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 29.09.2022 r.
IGP.6220.4.2022
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ooś, Wójt Gminy Miedzichowo zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową dróg wewnętrznych, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 74/4 obręb Bolewicko, gmina Miedzichowo.
Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o nr WOO- IV.4220.272.2022.KJ.2 z dnia 16 czerwca 2022 r, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. opinia nr PO.ZZŚ.1.435.173.2022.EM z dnia 21 czerwca 2022 r. opinia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu opinia nr ON-NS.9011.4.23.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
Ponadto Wójt Gminy Miedzichowo informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością dokumentacji sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (61 44 10 263).
Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedzichowo, sołectwa Bolewicko oraz stronie internetowej: http://www.bip.miedzichowo.pl/.
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 14:18:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 14:18:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 14:18:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony