ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIEDZICHOWO NA LATA 2023-2033

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-15 13:48:05 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Miedzichowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Miedzichowo uchwały nr XXXV/311/2022 z dnia 14.09.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033.
 
W dniu 14.09.2022 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą XXXIV/297/2022 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedzichowo.
Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.
W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033.
Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 14 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: , w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Miedzichowie, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy.
Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 14 października 2022 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033!
 
Załączniki:
  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Obwieszczenie
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-15 13:45:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-15 13:48:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15 13:48:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony